Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

  • Giriş Yap
    E-Posta Adresi
    E-Posta Adresi Tekrar
  • Kayıt Ol
RUSYA'DA ATA KARNESİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU/Rusya tarafından Son Güncelleme:04.04.2022/05.04.2022

Hızlı Menü

Rusya (RU) Ulusal Garanti Derneği Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası ATA sistemine giriş tarihi:15/05/2000 Bildirilen uygulama alanı ATA Sözleşmesi: İstanbul Sözleşmesi ve Ekleri A, B1, B2, B3, B5 ve D. Bölgesel kapsama Gümrük bölgesi Diğer uygulamalar: -ATA Karneleri posta hizmeti için kabul edilmez. -ATA Karneleri transit geçiş için kabul edilmez -Refakatsiz ürünler için ATA Karnesi kabul edilmez. Karnelerin doldurulması gereken diller: Rusça. Gümrük, Karneler başka bir dilde tamamlandığında tercüme isteyebilir. Ek (replacement) karne kabul ediliyor mu? Evet, İstanbul Sözleşmesi Ek A Madde 14 uyarınca Gümrük tarafından talep edilen düzenleme ücreti var mı? Hayır Gümrük ofisleri, normal çalışma saatlerinde ATA Karnesi kabul etme hakkına sahiptir. Diğer bilgiler ve detaylar için lütfen yazının devamını okuyunuz...

Özel gözlemler:
ATA Karne Sisteminin Rusya’da uygulanmasına ilişkin Rusya Federasyonu Gümrük Kanunları uyarınca:
1. Rusya Federasyonu'na/Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatı/ihracatı için düzenlenen ATA Karneleri sadece yukarıda sayılan Gümrük idareleri tarafından kabul edilecektir.
2. ATA Karnesinin ön kapağının B kutusunda tam adı, pasaport numarası ve veriliş tarihi belirtilmedikçe ATA Karnesi sahibi temsilcisinin vekâletnamesi gerekir.
3. ATA Karneleri kapsamındaki tüketim mallarının Rusya Federasyonu'na ithalatına izin verilmeyecektir.
4. Mavi transit levhaların kullanımını içeren, sınır gümrük idarelerinden iç gümrük idarelerine iç transit gümrük prosedürü, sadece varış yerindeki (sınırda bulunan) Gümrük idaresinin gümrük işlemlerine devam etme yetkisi yoksa uygulanır. Aşağıdaki mal kategorilerinin gümrük işlemleri:
         1) Mücevher, antika ve kültürel değerli eşyalar. ATA Karnesi kapsamında yukarıda belirtilen eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yalnızca aşağıdaki ihtisaslaşmış gümrük idareleri yetkilidir:
* Özel Gümrük Noktası [12, Smolnaya street, Moscow (12, Smolnaya caddesi, Moskova)];
*Malahit Gümrük Noktası [27, Gogol street, Ekaterinburg, Sverdlovsk Region, 620057,(27, Gogol caddesi, Ekaterinburg, Sverdlovsk Bölgesi, 620057)];
* Kuzey-Batı Gümrük İşlemleri Noktası [40 «?», Kulturi avenue, Saint-Petersburg ( 40 «?», Kulturi caddesi, Saint-Petersburg];
* Kaliningrad Gümrük İşlemleri Noktası [16, Druzhbi street, Bagrationovsk, Kaliningrad Region (16, Druzhbi caddesi, Bagrationovsk, Kaliningrad Bölgesi)].
Gümrük idareleri tarafından gümrükten geçtikten sonra, mallar daha sonra Rusya Federasyonu topraklarının tamamında serbestçe dolaşabilir.
      2) Geçici olarak kabul edilmesi için özel izin veya lisans gerektiren mallar (örn. çift kullanımlı mallar). ATA Karneleri zorunlu olarak iki takım mavi geçiş sayfası içermelidir. Ayrıca, karayoluyla taşınan tüm mallar için iki ek mavi transit levha setinin eklenmesi şiddetle tavsiye edilir.
5. ATA Karnesindeki eşya tanımı, bu eşyanın kodunun Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Uyumlaştırılmış Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine göre açıkça tanımlanmasına izin vermelidir.
ATA Karnelerinin genel listesinin elektronik ortamda oluşturulması, Karnelerle yapılan çalışmaları hızlandıracaktır.
7. ATA Karnesi, Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti Gümrük Birliği'nin dış sınırında kabul edilmeyecektir.
8. Yedek ATA karnesinin doğru kullanımı için lütfen aşağıdaki gözlemlere dikkat ediniz:
*Ek ATA karne ( replacement), düzenleyen ülkenin Gümrük İdaresi tarafından onaylanmalıdır.
* Ek ATA karne, ilk ATA Karnesinin geçerlilik süresinin sona erme tarihinden geç olmamak üzere, ilk ATA karnesinde geçici ithalat (ithalat) gümrük rejiminin açıldığı Rusya Gümrük İdaresine sunulmalıdır;
* Yeni karnenin kabulüne ilişkin hamilin temsilcisine vekaletname ve gümrüğe başvuru (başvuru serbest biçimde düzenlenir ve karne sahibinin adresini (veya temsilcisini) belirtmelidir), ATA Karnelerinin ayrıntıları (numara/tarih) ) ve geçici kabul prosedürünün uzatılmasına ilişkin nedenler) Ek ATA karnesi ile birlikte Rusya Gümrük İdaresine sunulmalıdır.
Malların toplam geçici ithalat süresinin iki yılı geçmemesi gerektiğini unutmayın. Mallar halihazırda bir Ek ATA karnesi kapsamındaysa ve yakın gelecekte sona eriyorsa, mallar Rusya Federasyonu topraklarından zamanında yeniden ihraç edilmeli veya ATA karnesinin geçici kabulü aşağıdakilerden biri tarafından sonlandırılmalıdır (kapatılmalıdır). Aşağıdaki yollar:
* Müteakip doğrudan ihracat için geçici depolama için bir antrepoya yerleştirilen mallar (en fazla 4 ay);
* Gümrük antreposunda en fazla 3 yıl süreyle gümrük rejimine tabi tutulan eşya (İstanbul Sözleşmesinin 12. maddesi);
* İç tüketime giriş gümrük rejimine tabi tutulan eşya (İstanbul Sözleşmesinin 13. maddesi).